Roster

25 Members

Members

First NameLast NameMember Since
Zeyang
Yu
9/1/2013
Zekuan Richard
Lee
3/26/2010
Yun
Xu
9/1/2013
Yixuan
Shao
11/20/2012
Yidan
Zeng
9/10/2013
Wenjie
Zheng
11/2/2013
Tiffany
Phu
9/9/2012
Stephanie
Chung
1/18/2013
Sabrina
Chin
11/2/2013
Ningfei
Ou
9/9/2012
Michelle
Chang
9/10/2012
Mengdi
Cui
9/9/2012
Marcy
Huang
11/25/2012
Livia
Whitermore
3/9/2013
Kelly
Shan
9/9/2012